Laura Hoek

Laura Hoek

Laura Hoek studeerde in 1987 af aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg.
Na een aantal jaren met verschillende materialen te hebben gewerkt heeft zij gekozen voor het schilderen. Vanuit haar belevingswereld schildert Laura Hoek over herkenbare gevoelens en situaties. Het gaat vaak om emoties en momenten waarvan we graag denken dat ze persoonseigen zijn, en daarmee uiterst individueel. Maar hoe individueel is dat gevoel en waar is de scheidslijn tussen jezelf en de ander? Hoek zoekt naar een gemeenschappelijke deler; een “collectief individualisme”. Zij schildert over ‘het leven van alledag’. Een onbesliste strijd tussen idealen en werkelijkheid. De werken zijn figuratief-realistisch geschilderd. Het samenbrengen van facetten van de werkelijkheid maakt de schilderijen intens emotioneel en daardoor bijzonder. Ook  schildert zij al een aantal jaren koeienkoppen. Wat begonnen is als een uitstapje is een serieuze bezigheid geworden. In deze koeienportretten gaat zij omgekeerd te werk; vasthoudend aan een vast stramien, zoekt zij het individuele in het dier. Ook hier tast zij de grenzen af tussen dier en individu. In deze portretten maakt zij optimaal gebruik van de verschillende mogelijkheden van de verf, mede waardoor zij elke koe een eigen karakter weet te geven.

Categorie
tekening