CONTACT

Kantoor KUNSTHUYS
Steenovenweg 34
5708 HN Helmond

+31 (0)6  130 76801

info@kunsthuysbest.nl
www.kunsthuysbest.nl

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN ONZE ACTIVITEITEN?

Schrijf u hier in voor de KUNSTHUYS-nieuwsbrief en ontvang per kwartaal al onze informatie over toekomstige exposities, inspirerende evenementen, nieuwe kunstenaars en nieuwe werken.

PRIVACY POLICY

(Versie 7.0, mei 2018)

 

Wanneer u nieuwsbrieven van KUNSTHUYS ontvangt, reageert op onze site of op een andere manier onze Website gebruikt, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u. Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wanneer we het hebben over ‘KUNSTHUYS’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, bedoelen we KUNSTHUYS B.V.. We gebruiken ook “Beleid” om te verwijzen naar dit privacybeleid en “Website” om naar onze applicaties en alle websites van KUNSTHUYS te verwijzen, zoals www.galeriedekei.nl, www.spaceforart.nl, www.logelepiere.nl.

KUNSTHUYS is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1  Persoonsgegevens – wat we verzamelen en waar we ze voor gebruiken

1.1  U naam, en Uw emailadres en uw uw huisadres

1.4  Informatie uit andere diensten, waaronder sociale netwerken zoals Facebook

Facebook en Google+ (“Socia(a)l(e) Netwerk(en)”). Wanneer u gebruikmaakt van deze optie, verzamelen wij informatie over u uit Sociale Netwerken. De informatie die wij verzamelen is afhankelijk van welke informatie u beschikbaar hebt gesteld op die Sociale Netwerken en uw privacyinstellingen voor het delen van dergelijke informatie op de Sociale Netwerken. Afhankelijk van uw instellingen en selectie, verzamelen wij de volgende informatie:

 • Naam en/of gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Wie uw sociale verbindingen zijn

1.6  Cookies

Onze Website gebruikt geen cookies.

1.7   Uw IP-adres, browserinstellingen en locatie

Wanneer u de Website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer en uw browserinstellingen. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer dat wordt gebruikt om de Website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser die u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone.  Wij verzamelen deze informatie niet.

1.8  Nieuwsbrieven en gegroepeerde e-mails

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrieven, gegroepeerde e-mails of soortgelijke communicaties te ontvangen (wij verzamelen uw naam, e-mailadres). Als u onze nieuwsbrieven of soortgelijke communicaties niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door een email te schrijven aan: info@kunsthuysbest.nl..

1.9  Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de informatie die u ons verstrekt gebruiken om:

 • wanneer u vraagt voor meer informatie omtrent kunstenaars, aanschaf of huur van kunstwerken. Interesse toont voor het gebruik maken van onze lokatie voor uw evenement.
 • U onze nieuwsbrieven te sturen
 • de sociale deelfunctie te faciliteren, waaronder u de optie geven om met leden van uw netwerk die zowel gebruikers van KUNSTHUYS als gebruikers van één of meer Sociale Netwerken zijn, te verbinden;
 • ons bezig te houden met verschillende interne bedrijfsdoeleinden, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren of aanpassen van de Website of onze diensten, het identificeren van gebruikerstrends, het bepalen van de doeltreffendheid van onze promotionele campagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;
 • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die/dat van onze aangesloten bedrijven, u of anderen te beschermen;
 • ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we kunnen oplopen te beperken;

We zullen de informatie ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we een specifieke kennisgeving uitbrengen op het moment van verzameling.

1.10  Op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om:

 • ons contract met u uit te voeren (zie artikel 6.1.b van de AVG);
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG) en een online reviewplatform te beheren in overeenstemming met, bijvoorbeeld, de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken, de ICPEN-richtlijnen voor onlinereviews en goedkeuringen, de richtlijn consumentenbescherming tegen oneerlijke handelspraktijken 2008, de richtsnoeren van de mededingings- en marktautoriteit over online reviews en goedkeuringen, de Deense richtlijnen van de ombudsman voor de publicatie van gebruikersreviews, de Deense wet op de marketingpraktijken, enz.;
 • onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG );
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, indien nodig (zie artikel 9.2.f van de AVG).

Sommige van deze redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

In die beperkte omstandigheden waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie artikel 6.1.a van de AVG), bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken. Houd er echter rekening mee dat we het recht kunnen hebben om verder te gaan met het verwerken van uw gegevens als dit kan worden gerechtvaardigd op één van de andere hierboven genoemde rechtsgrondslagen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of ons vragen om de verwerking te beperken. Zie hieronder, onder 13, voor meer informatie.

1.11  Overige onthullingen

In aanvulling op het bovenstaande kunnen wij uw persoonlijke informatie onthullen aan de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

 • Om derden leveranciers, verzendinstanties en andere serviceproviders toestemming te geven om diensten namens ons uit te voeren.
 • Aan nevenbedrijven van KUNSTHUYS.
 • Om te voldoen aan wetten of om te reageren op vorderingen, gerechtelijke procedures (inclusief maar niet beperkt tot dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) en verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
 • Aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, overname, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van het gehele of een deel van ons bedrijf of onze activa (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure).

2  Verantwoordelijke voor uw informatie

2.1  Informatie waarvoor wij de verantwoordelijke zijn

Wij zijn de verantwoordelijke voor uw emailadres.

Wij zijn ook de verantwoordelijke van de informatie die is vrijgegeven aan andere diensten

2.2  Informatie waarvoor u de verantwoordelijke bent

3. Links naar websites

Onze Website bevat links naar andere websites. Onze opname van dergelijke links impliceert niet dat wij dergelijke websites onderschrijven. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derden websites door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens zullen afwijken van de onze.

4  Verwerkers van en overdracht van persoonlijke informatie

Wij gebruiken externe bedrijven voor de technische uitvoering van de Website en onze diensten.  Deze bedrijven zijn bewerkers voor de persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Door deze Policy te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat we toestaan dat de gegevens waarvoor u de verantwoordelijke bent ook worden verwerkt door deze verwerkers.

Op uw verzoek – en mogelijk in ruil voor een vergoeding tegen de toepasselijke uurtarieven van de bewerkers, die te allen tijde gelden voor dergelijk werk – dienen de bewerkers u voldoende informatie te verstrekken om aan te tonen dat de bovengenoemde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

5  Gegevensbewaring

We bewaren emailadres die u verstrekt, zolang u geen opzegging geeft aan de hand van een email te zenden aan info@kunsthuysbest.nl. Wanneer u ervoor kiest om op te zeggen zullen we uw emailadres verwijderen uit ons bestand.

Als u onze website alleen gebruikt voor het zoeken naar kunst of evenementenmogelijkeden, zullen wij uw gegevens niet bewaren.

6  Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen binnen onze organisatie en we controleren ons systeem regelmatig op kwetsbaarheden. Echter, aangezien het internet niet een 100% veilige omgeving is, kunnen we de veiligheid van de informatie die u aan ons overdraagt niet verzekeren of garanderen. E-mails verstuurd via de Website zijn mogelijk niet gecodeerd, en daarom adviseren wij u om geen vertrouwelijke informatie op te nemen in uw e-mails naar ons.

7  Cookies

Wij maken geen gebruik van Cookies

8  Overige rechten

 • U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

10  Wijzigingen in deze Policy

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Policy. De datum die wordt weergegeven aan het begin van deze Policy geeft aan wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we een kennisgeving doen via onze Website, of op een andere manier, om u de kans te geven de wijzigingen te beoordelen voordat ze van kracht worden. Als u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, kunt u uw account sluiten. Als u onze Website blijft gebruiken nadat we een kennisgeving hebben gestuurd of gepubliceerd over de wijzigingen in de Policy betekent dit dat u de bijgewerkte Policy accepteert en hiermee instemt.

16  Contactgegevens en waar u vragen of klachten naartoe kunt sturen

Als u vragen of bezorgdheden hebt over onze Policy, hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, of als u wenst dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@kunsthuysbest.nl

U kunt ons ook per post bereiken.

Onze contactgegevens zijn:

KUNSTHUYS

Sonseweg 39, 5681 BH Best